Privacy Policy
 

PRIVACY STATEMENT
 

Stoer & Krachtig Wonen verwerkt persoonsgegevens. Wij informeren je hierover graag duidelijk en transparant. In deze privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over onze verwerking van persoonsgegevens.
 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- internetbrowser en apparaat type
- bankrekeningnummer.
 

Stoer & Krachtig Wonen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw betaling
- je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te informeren over wijzigingen van onze producten
- je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- om goederen bij je af te leveren
- Stoer & Krachtig Wonen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Van wie verwerkt Stoer & Krachtig Wonen persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegeven van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
- klanten en hun vertegenwoordigers;
- mensen die interesse tonen in onze producten en diensten;
- mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op:
Als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent je verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. je kunt dit privacy statement aan hen geven. jouw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun privacygegevens omgaan.

Verwerkt Stoer & Krachtig Wonen ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijke verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras; deze verwerken en bezitten we niet.
 

Hoe gaat Stoer & Krachtig Wonen met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen ons bedrijf kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben.

Stoer & Krachtig Wonen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor statistische doeleinden hanteren we 5 jaar bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

Stoer & Krachtig Wonen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stoer & Krachtig Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stoer & Krachtig Wonen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stoerenkrachtigwonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stoer & Krachtig Wonen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stoerenkrachtigwonen.nl.
 

Waar kunt je terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten of de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stoer & Krachtig Wonen kunt je contact met ons op nemen:

Stoer & Krachtig Wonen
T.a.v.: Privacy Statement
Gieterij 9
2211 WC  NOORDWIJKERHOUT
Nederland

Tel: +31 (0)6-38213651
E-mail: info@stoerenkrachtigwonen.nl
 

Cookies
De relatie met je staat bij Stoer & Krachtig Wonen voorop. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van Stoer & Krachtig Wonen gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek bijgehouden. Bij jouw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij je kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door deze website. Uiteraard worden gegevens niet zonder jouw toestemming met derden gedeeld.

Waarvoor gebruiken wij cookies?
Wij plaatsen en lezen cookies die noodzakelijk zijn. Noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd. Voorbeelden van deze cookies zijn, het beter functioneren van de website en jouw eigen account. Ook zetten we cookies in om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Wij noemen dit cookies voor meer gebruiksgemak. Voor het gebruik van cookies voor meer gebruiksgemak vragen wij jouw toestemming. Wij vragen ook jouw toestemming als wij analyses laten uitvoeren waarbij een derde partij (zoals Google) is betrokken. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van deze website.

De informatie die wij uit cookies krijgen, gebruiken wij voor de volgende doelen:
- om je op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze producten en diensten;
- voor het maken van analyses voor onderzoek;
- om de website te verbeteren;
- voor veiligheidsdoeleinden;
- om onze relatie met je als klant te beheren.